Hvorfor?

For Torp&Co er det viktig å skape samfunnsengasjement og vise at vi bryr oss utover vårt daglige virke som helseklinikk. Hvert år setter vi av midler til et utvalgt prosjekt vi ønsker å engasjere oss i. I 2020 falt valget på Mental Helse og forebygging av selvmord blant menn. De siste tallene fra Folkehelseinstituttet fra 2018 viser at 674 mennesker begikk selvmord i Norge. 472 av disse var menn. Det er 9 menn hver eneste uke. Vi kan ikke sitte stille og se på en slik utvikling.

Det er skapt et ideal om å være en sterk mann. Skammen over å ikke strekke til eller passe inn i et forventet ideal, stigmatiseringen rundt åpenhet om følelser, er med på å opprettholde at mange menn lider i stillhet og ikke søker hjelp i tide. For noen blir denne stillheten til et altoppslukende mørke som på tragisk vis ender med et selvmord. Vi håper at årets kampanje kan bidra til endring, og vise frem sterke menn som også kan snakke om følelser.

Treningskjeden Manor Gym i England hadde det samme engasjementet, og visjonen ble til kampanjen «Strong and NOT Silent – No health without mental health» for noe år siden. Vi lot oss inspirere av kampanjen og ønsket å være initiativtakere til en norsk versjon.  Vi besøkte Manor Gym som ga oss en introduksjon, og vi fikk deretter tillatelse til å videreføre kampanjen i Norge.  Vi presenterte ideen for organisasjonen Mental Helse som jobber med tematikken, og nå lanserer vi sammen den norske utgaven av «Strong NOT Silent».

Målet med #StrongNotSilent-kampanjen er å få mennesker til å snakke om sine følelser. Vi vil bidra til å fjerne tabu og stigma rundt det å prate om psykiske utfordringer og lidelser.  Selvmord og selvmordstanker er gjerne temaer det er utfordrende å snakke om, men vi må ikke glemme å ta den praten! Vi håper du vil engasjere deg og tørre å starte den vanskelige samtalen. Sammen kan vi redde liv.