«Heldigvis overlevde jeg, det er jeg glad for.»
«Heldigvis overlevde jeg, det er jeg glad for.»

NATALIE HAREHJELD

Etter seksuelt overgrep i fjor ble selvmordstanker, som er blant flere ettervirkninger, en del av hverdagen. Dette ledet til et selvmordsforsøk senhøsten 2019. Suicidalitetens jernhånd har ikke lenger tak på meg og jeg sliter ikke med akkurat det lenger. Heldigvis(!) overlevde jeg, det er jeg glad for. Overgrep er svært krenkende. Å komme seg vil ta tid, men jeg er på god vei og jeg vil leve!

Natalie, 31 år.